STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3/2022/TT-BNV 12/03/2022 THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
2 07/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
3 138/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
4 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
5 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ
6 10/2021/TT-BNNPTNT 19/08/2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
7 07/2021/NĐ-CP 07/04/2021 Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
8 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
9 12/KH-SNN 22/01/2021 KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021
10 45/CT-TTg 31/12/2020 Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11 157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
12 143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
13 67/2020/QH14 03/12/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
14 4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 về công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cự xuất khẩu gỗ vào Việt Nam
15 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
16 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC 26/11/2020 Thông tư liên tịch 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC Bãi bỏ thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
17 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu
18 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. (Ngày bắt đầu hiệu lực 01/01/2022)
19 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
20 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
21 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
22 83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
23 19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
24 29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Thông tư quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
25 9799/TB-BNN-VP 31/12/2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
26 56/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quy định về nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
27 25 /2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Thông tư quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
28 2139/QĐ-UBND 26/12/2019 Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bản tỉnh
29 53/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020 - 2024)
30 9155/CT-BNN-TCLN 06/12/2019 CHỈ THỊ Về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
31 85/2019/TT-BTC 29/11/2019 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
32 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
33 47/2019/QH14 22/11/2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019
34 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định về xử pháp hành chính trong lĩnh vực đất đai
35 15/2019/TT-BNNPTNT 30/10/2019 Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu trư công trình lâm sinh
36 12/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Thông tư quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
37 13/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
38 1715/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Tây Hòa
39 1714/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Hinh
40 1713/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sơn Hòa
41 15/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 1658/2011/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
42 44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019
43 39/2019/QH14 13/06/2019 Luật Đầu tư công năm 2019
44 13/2019/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về bải bỏ Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời các thông số kỹ thuật: Hệ số độ thon thân cây (hình số f), tỉ lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân dụng và nguyên liệu giấy) và hệ số quy đổi từ đơn vị m3 sang đơn vị Ster đối với các loài Keo trên địa bàn tỉnh
45 146,155,185,212/NQ-HĐND 03/05/2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
46 35/2019/NĐ-CP 25/04/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
47 1035/QĐ-BNN-TCLN 22/04/2019 Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp - cây Đàn Hương xuất xứ Karnataka Ấn Độ
48 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
49 01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
50 2320/QĐ-UBND 13/12/2018 Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về chuyển loại rừng sau rà soát, điều chỉnh QUy hoạch 3 loại rừng tỉnh của BQL RPH Sông Cầu

3/2022/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

lượt xem: 59 | lượt tải:19

07/2022/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điếu của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

lượt xem: 94 | lượt tải:0

138/2021/NĐ-CP

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

lượt xem: 67 | lượt tải:18

118/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 72 | lượt tải:38

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

lượt xem: 89 | lượt tải:28
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 116

Hôm qua: 0

Tháng hiện tại: 116

Tháng trước: 6,770

Tổng lượt truy cập: 690,559

kqkkr1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây