Danh bạ điện thoại

Tên đơn vị: Văn Phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 48 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên
Email: cckl.snnptnt@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3823820 Fax 3827573
 
Số
TT

Họ và tên

Chức vụ
Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
I Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm      
1 Lê Văn Bé  Chi cục trưởng  3825150 0914 046 726
2 Huỳnh Xuân Quang P. Chi cục trưởng 3555366 0834339962
3 Nguyễn Văn Toàn P. Chi cục trưởng  3505933 0913 442130
II Phòng Hành chính, Tổng hợp   3823820  
1 Lê Hoài Yến Vi P.Trưởng phòng PT   0942 926 454
2 Bùi Long Hải Phụ trách Kế toán   0984 124 469
3 Phan Duy Linh Kiểm lâm viên   0905 158 094
4 Lê Thị Hạnh Kiểm lâm viên   0949 254 327
5 Bùi Văn Giàu Công chức   0912679379
6 Bùi Thị Yến Ly Văn Thư   0912 275 394
7 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phục vụ   0942 746 094
8 Trần Thành Hoàng Lái xe   0913 411 065
9 Nguyễn Xuân Thiện Bảo vệ   0974918671
III Phòng Tổ chức–TT và XDLL   3825168  
1 Nguyễn Hồng Phong P. Trưởng Phòng PT   0984 870103
2 Vương Thị Phương Loan Chuyên viên   0336066439
IV Phòng QLBVR và BTTN   3826504  
1 Lê Văn Tấn Trưởng Phòng   0985 319 434
2 Trần Thanh Sơn Kiểm lâm viên   0983 114 197
3 Nguyễn Minh Huân KLV chính   0838 787 333
4 Phan Văn Thành Đoàn Kiểm lâm viên   0703 631 995
V Phòng Sử dụng và PTR   3824593  
1 Nguyễn Đức Anh Trưởng phòng   0905 141 052
2 Vũ Thiên Hoàng P.Trưởng phòng   0986 303 730
3 Nguyễn Võ Thành Danh Kiểm lâm viên   0935 170 044
4 Đoàn Anh Vũ Kiểm lâm viên   0356 550874
5 Ngô Thị Minh Nguyện Kiểm lâm viên   0817 220 896
6 Nguyễn Đình Chiểu Kiểm lâm viên   0979.599.780
VI Phòng Thanh tra, Pháp chế   3825167  
1 Trần Thanh Ba P.Trưởng phòng PT   0986.256.006
2 Lê Thanh Hải P. Trưởng phòng   0389 090 001
3 Trương Minh Hoàng Kiểm lâm viên   0913914589
4 Trần Minh Trí Công chức   0346751004
VII Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR: 493 Nguyễn Văn Linh - Phường Phú Lâm – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên: 0257 3852493      
1 Ngô Trọng Nghĩa Đội trưởng 3852493 0983779656
2 Đặng Tiến Nghĩa Kiểm lâm viên   0985 972 235
3 Nguyễn Văn Lai Kiểm lâm viên   0974 848 437
4 Nguyễn Văn Dũng Kiểm lâm viên TC   0988 853 323
5 Trần Trọng Tân Kiểm lâm viên   0347690647
6 Võ Văn Thức Lái xe   0989 708 515


 
Tên đơn vị:  Hạt Kiểm lâm TP. Tuy Hòa
Địa chỉ: 89 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên
Email: hkltpthoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3823024 Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Nguyễn Vĩnh Thành Hạt trưởng 3823024 0836 910 579
2 Nguyễn T Thúy Phương PT Kế toán   0935.349.212
3 Trần Khoa Thanh tra – PC   0984.400.072
4 Nguyễn Thị Được Kiểm lâm viên TC   0859 540 417
5 Trần Kim Long Bảo vệ   0393.837.317


 
Tên đơn vị: HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ SÔNG CẦU
Địa chỉ: Khu phố Phước lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Email: Hkltxscau-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3875256 Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Nguyễn Đức Hiếu Hạt trưởng 3875256 0905.167.046
2 Đinh Quang Nhuận P. Hạt trưởng   0904 455 318
3 Nguyễn Công Kỳ Thanh tra – PC   091 4187 999
4 Đặng Anh Tuấn Kỹ thuật   0772 538 386
5 Phạm Thanh Vân Kiểm lâm địa bàn   0342 011 360
6 Nguyễn Điền Kiểm lâm địa bàn   0987 262 329
7 Lê Thành Trung Kiểm lâm viên TC   0389 241 262
8 Đỗ Tường Vi Công chức   0329918588
9 Lê Học Bá Khâm Bảo vệ    


 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Hòa
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên
Email: hklhdhoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3532353
 
Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Lê Sanh Thọ P.Hạt trưởng PT 3532368
 
0911 359 144
2 Lê Hoàng Phong Kiểm lâm viên TC   0838101726
3 Lê Thị Phương Lam Kiểm lâm viên   0963 215 042
4 Nguyễn Thị Kim Ánh Kế toán   0988 784 998
5 Huỳnh Kim Trúc KLV   0935.559.688
6 Trương Thị Hữu Phục vụ   0919 430 002
7 Lê Đức Cảnh Bảo vệ   0377 803 345


 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm Đồng Xuân
Địa chỉ: Khu phố Long Hà,Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Phú Yên
Email: hklhdxuan-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại             3668677 Fax  
 
Số
TT
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
1 Lê Minh Cảnh Hạt trưởng 3532368 0914072076
2 Nguyễn Hồng Phúc Phó Hạt trưởng   0914070106
3 Võ Banh Phó Hạt trưởng   0988 343 417
4 Huỳnh Trọng Thạch KLV   0386.655.458
5 Phạm Đình Dương KLV TC   0986693546
6 Trần Hùng Nam Kiểm lâm ĐB   0981403148
7 Nguyễn Hữu Phúc Kiểm lâm ĐB   0935469689
8 Phạm Thanh Vân Kiểm lâm ĐB   0985095242
9 Lê Văn Tuyền Kiểm lâm ĐB   0389519606
10 Nguyễn  Văn Tự  KL địa bàn   0946 953 475
11 Đặng Chiếu Kiểm lâm ĐB   0935 361 204
12 Lương Ngọc Lân Công chức   0968232634
13 Nguyễn Thị Nở Phục vụ   0326 700 319
14 Huỳnh Văn Đông Bảo vệ   0389 539 867
  Tên đơn vị:  
  Địa chỉ:  
  Email: hklhphoa-sonn@phuyen.gov.vn Mãvùng  
  Điện thoại 0257. 3886756 Fax  
                 
 

Số
TT


Họvàtên
 


Chứcvụ
 
Sốmáyđiệnthoại
Cơquan Di động
1 Đoàn Quang Toàn Hạt trưởng 3886756 0979 452 444
2 Kiều Thống Nhất P. Hạt trưởng   0975 846 987
3 Nguyễn Thành Tâm Pháp chế   0979 803 009
4 Nguyễn Văn Tiến Hành chính   0978 402 443
5 Nguyễn Minh Hải Kiểm lâm viên   0978201679
6 Dương Tấn Định Kiểm lâm viên   0964261377 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An
Địa chỉ: 109 Lê Thành Phương, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Email: Hklhtan-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3865218 Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Phạm Văn Bảy Hạt trưởng 3865218 0905 276 536
2 Nguyễn Quang Ngọc P.Hạt trưởng   0979 798 303
3  Phạm Ngọc Phương Pháp chế   0979 329 020
4 Nguyễn T Thanh Thảo Kế toán   0898 163 458
5 Phạm Viết Khánh Kiểm lâm ĐB   0972 256 760
6 Bùi Ngọc Thạch KLV   0678687571
7 Nguyễn Văn Hạnh Bảo vệ   0984 869 270 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm Tây Hòa
Địa chỉ: KP Mỹ Lệ Tây, TT Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
Email: Hklhthoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3578498 Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Phạm Hồng Dũng Hạt trưởng 3578498 0985552859
2 Nguyễn Đức Thành P. Hạt trưởng   0935957977
3 Lê Thị Nhiển PT Kế toán   0919.006.971
4 Lê Xuân Tuấn KLV   0374.961.727
5 Tạ Thị Bích Hưởng KLVTC   0972.054.303
6 Võ Văn Thảo Kiểm lâm viên   094 5492 158
7 Mai Xuân Luôn KLV   0987.505.820
8 Nguyễn Thành Khoa Kiểm lâm ĐB   0914736345
9 Lê Thanh Tuấn Công chức   0359100945
10 Trần Văn Hoang Lái xe   0989.399.862
11 Phạm Minh Du Bảo vệ   0365.954.351
12 Võ Thị Thu Phục vụ   0946.842.047 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh
Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng - Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên
Email: hklhshinh-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3858138 Fax  
 
Số
TT

Họ và tên
 

Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
1 Võ Thành Lâm Hạt trưởng   0914 054 045
2 Nguyễn Văn Thơ Phó Hạt trưởng   0986 256 015
3 Nguyễn Văn Toàn Kế toán   0905 384 937
4 Lê Học Khuyên Kiểm lâm ĐB   0972 054 072
5 Lê Tấn Tịnh Kiểm lâmviên TC   036 8351 768
6 Lê Văn Hảo Trạm trưởng   0914 485 597
7 Nguyễn Mạnh Thành Kỷ thuật   0975 096 465
8 Nguyễn Văn Bảy Kiểm lâm ĐB   0913 834 301
9 Nguyễn Thanh Tân Kiểm lâm ĐB   0916979855
10 Võ Văn Phước Kiểm lâm ĐB   0905 024 057
11 Võ Thanh Kiểm lâm ĐB   0982233097
12 Nguyễn Nhất Bình KLV   0983 041 433
13 Đặng Đình Tuân Công chức   0329431375
14 Nguyễn Thanh Truyền Lái xe   0941 951 021
15 Lê Viết Cần Bảo vệ   0914 254 527
16 Mai T Phượng Nguyên Phục vụ   0941364318
 
Tên đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân Phú - Xã Suối Bạc - Huyện Sơn Hòa - Phú Yên
Email: hklhshoa-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3861781 Fax  
 

Số
TT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1  Tạ Ngọc Khánh Hạt trưởng 3861781 0987 262 919
2 Ngô Lê Hải Phó Hạt trưởng   0915205597
3 Lê Văn Chính Pháp chế   0914 188 626
4 Nguyễn Chí Trung Kiểm lâm viên   0983110095
5 Trần Ngọc Phụng Kỷ thuật   0934921627
6 Nguyễn Văn Hải Kế toán   0979327618
7 Đỗ Thế Vĩnh Kiểm lâm ĐB   0935 621 144
8 Đặng Dương Kiểm lâm ĐB   0914 818 160
9 Nguyễn Văn Luận Kiểm lâm ĐB   0987 481 078
10 Trần Ngọc Đức Kiểm lâm ĐB   0912 608 320
11 Lý Hà Trang Công chức   0355474129
12 Nguyễn Lưu Bình Lái xe   0948 015 040
13 Đặng Trung Hiếu Bảo vệ   0899936966
 
Tên đơn vị: Ban Quản lý rừng Đặc dụng Đèo Cả
Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn Bắc - Xã Hòa Xuân Nam- Huyện Đông Hòa, Phú Yên
Email: bqlrdddca-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257
Điện thoại 3511549 Fax  
 

SốTT


Họ và tên
 


Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan
Di động
1 Trương Hiếu Hoàng Trưởng Ban 3511549 0988408360
2 Đoàn Văn Cảnh Kiểm lâm ĐB   0977322704
3 Nguyễn Văn Toàn Kế toán   0905 384 937
4 Nguyễn Ngọc Thành Kỹ thuật   0388291970
5 Nguyễn Hân KLV   0832 348 826
6 Đinh Thị Bảo Xuân KLV   0975408570
7 Huỳnh Trọng Liêm Bảo vệ   0989940422
                                                                      

 
Tên đơn vị: BAN QLRĐD KRÔNG TRAI
Địa chỉ: Thôn Thanh Minh, xã EaCharang, Sơn Hòa, Phú Yên
Email: bqlrddktrai-sonn@phuyen.gov.vn Mã vùng 0257                                
Điện thoại 3656018 Fax 3656018
 
Số
TT

Họ và tên
 

Chức vụ
 
Số máy điện thoại
Cơ quan Di động
1 Huỳnh Tấn Trương Trưởng Ban 3656018 0989 399 023
2 Lê Phú Mỹ P. Trưởng Ban   0916 466 060
3 Phạm Văn Nghĩa P. Trưởng Ban   0988784442
4 Phạm Xuân Phát Kế toán   0911 634 668
5 Phạm Phúc Thận KL viên trung cấp   0853854412
6 Lê Văn Tự KL viên trung cấp   0847 110 176
7 Trần Văn Hấn KL viên trung cấp   0973481007
8 Nguyễn Thanh Phong KL viên   0886508371
9 Trần Nhật Trung Kiểm lâm viên   0356594971
10 Lê Duy Luân Công chức   0354072351
11 Nguyễn Thu Thùy Công chức   0349068149
12 Trương Văn Kỷ NV Lái Xe   0905975388
13 Đào Dương Vũ NV Bảo vệ   0369738735
14 Đặng Thị Thanh Trang NV Phục Vụ   0985979353
kqkkr1

22/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp

lượt xem: 699 | lượt tải:77

16/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

lượt xem: 587 | lượt tải:70

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 595 | lượt tải:69

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 1076 | lượt tải:158

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 982 | lượt tải:89
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 1,799

Hôm qua: 3,279

Tháng hiện tại: 27,045

Tháng trước: 37,199

Tổng lượt truy cập: 1,154,721

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây