THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   19/03/2024 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp

THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp

 •   05/03/2024 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO số 225/TB-CCKL ngày 23/02/2024 của Chi cục Kiểm lâm Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cổng dịch vụ công Phú Yên

Cổng dịch vụ công Phú Yên

 •   27/06/2023 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Cổng dịch vụ công Phú Yên
THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   27/06/2023 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ
sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp

Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp

 •   27/06/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 •   27/06/2023 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   08/06/2022 03:14:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   08/06/2022 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 •   08/06/2022 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm

THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm

 •   12/10/2021 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm
Quyết định về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

Quyết định về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

 •   09/08/2020 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

 •   13/07/2020 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường

 •   02/01/2020 05:01:32 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 1,173

Hôm qua: 1,454

Tháng hiện tại: 41,635

Tháng trước: 37,199

Tổng lượt truy cập: 1,169,311

22/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp

lượt xem: 745 | lượt tải:81

16/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

lượt xem: 627 | lượt tải:74

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 629 | lượt tải:70

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 1117 | lượt tải:160

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 1021 | lượt tải:92
kqkkr1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây