Phú Yên ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ năm - 21/03/2019 20:16 238 0
Ngày 19/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Quy định số 4511-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này:
 
QUY ĐỊNH
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,
 trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
------
 
- Căn cứ Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;

Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
                                                     
                           BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUY ĐỊNH

Điều 1. Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động.

Điều 2: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải gương mẫu đi đầu thực hiện:

1. Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
2. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không mưu cầu lợi ích riêng; không vị kỷ, vụ lợi, tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm; không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tận tụy, trách nhiệm trong công việc; gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, quá trình công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói phải nhất quán, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, nói thì phải làm; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

4. Phải yêu thương, khoan dung, độ lượng, chân thành trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp; không chia bè, kéo cánh, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

5. Quan tâm xây dựng, củng cố và không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; chăm lo lợi ích, đời sống tinh thần và vật chất của quần chúng Nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

6. Lấy gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, thuyết phục, cảm hóa, lôi cuốn quần chúng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định nêu gương; gắn việc thực hiện quy định nêu gương với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Quy định trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quy định này được phổ biến đến chi bộ.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
kqkkr1

22/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp

lượt xem: 997 | lượt tải:90

16/2023/TT-BNNPTNT

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

lượt xem: 855 | lượt tải:101

29/2023/NĐ-CP

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

lượt xem: 774 | lượt tải:76

123/BNN-TCLN

Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng

lượt xem: 1350 | lượt tải:169

111/2022/NĐ-CP

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

lượt xem: 1225 | lượt tải:98
Logo liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 14

Hôm nay: 4,042

Hôm qua: 3,379

Tháng hiện tại: 69,824

Tháng trước: 52,416

Tổng lượt truy cập: 1,249,916

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây